Kongresová turistika


Kongresová turistika

Kongresová turistika ponúka pre organizácie a skupiny možnosť realizácie kongresov podľa individuálnych požiadaviek. Pre účely kongresovej turistiky je možné využiť viacero priestorov, ktorými hotel disponuje, podľa potreby účastníkov. Počas realizácie sedení je možné zabezpečenie požiadaviek podľa potreby a želania.

Nerušené prostredie v prírode, na čerstvom vzduchu, možné na usporadúvanie väčších a menších stretnutí, podujatí, k dispozícii sú 2 školiace miestnosti. Miestnosti sú plne zabezpečené dataprojektorom, flipchartom, plátnom. Kapacita kongresu je do 100 osôb. Znázornenie sály je v náčrtoch.

Hotel Šomka
08301 Drienica 566
Slovenská republika

+421 51 489 2330

recepcia@hotelsomka.sk

 

Created by {SODONBOS}